Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965), konstnär, författare
Handlingstyper: Biographica · Brev · Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Fotografier · Manuskript · Pressklipp · Teckningar, målningar · Tryck
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Adrian-Nilsson, Gösta
Arkivbildare: Almqvist, Ester (1869-1934), målarinna
Handlingstyper: Brev
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Almqvist, Ester
Arkivbildare: Anderberg, Kristian (1881-1955), läroverksadjunkt, konstnär, amatörhistoriker.
Handlingstyper: Brev · Biographica · Räkenskaper · Manuskript · Anteckningar · Pressklipp · Tryck
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet,
Signum: Anderberg, Kristian
Arkivbildare: Anderson, Iwar, byggnadsantikvarie, målare, tecknare, fotograf
Handlingstyper: Brev
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Anderson, Iwar
Arkivbildare: Bergstrand-Poulsen, Elisabeth (1887-1955), författarinna, konstnär,
Handlingstyper: Anteckningar · Biographica · Brev · Manuskript, romaner · Pressklipp
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Bergstrand-Poulsen, Elisabeth
Arkivbildare: Bergström, Endis (1866-1950), konstnär
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Ekonomiska handlingar · Pressklipp
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Bergström, Endis
Arkivbildare: Bring, Ebba Maria [Maj] (1880-1971), målarinna
Handlingstyper: Anteckningar · Fotografier · Kassaböcker · Teckningar, målningar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Bring, Maj
Arkivbildare: Ekström, Ruth (1902-1990), folkskollärare
Handlingstyper: Brev · Biographica · Fotografier · Pressklipp · Tryck · Skisser
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Ekström, Ruth
Arkivbildare: Lundbohm-Reutersvärd, Britt (1917-2001) konstnär
Handlingstyper: Biographica · Brev · Fotografier · Manuskript · Pressklipp · Tryck
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Lundbohm-Reutersvärd, Britta
Arkivbildare: Thorén, T. Esaias (1901-1981), konstnär
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Fotografier · Teckningar, målningar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Thorén, Esaias