Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Kjellin, Helge (1885-1984), professor i konsthistoria, museiintendent, landsantikvarie
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Förteckningar och kataloger · Pressklipp · Räkenskaper · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Kjellin, Helge
Arkivbildare: Reutersvärd, Oscar (1915-2002), professor, konsthistoriker och konstnär
Handlingstyper: Biographica · Brev (även utkast) · Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Fotografier · Manuskript · Ogenomgånget material · Pressklipp · Teckningar, målningar · Tryck · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Reutersvärd, Oscar