Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Flodmark, Johan Hugo Andreas (1837-1927), arkivarie, kulturhistoriker, skriftställare.
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Pressklipp · Tryck · Ämnesordnade handlingar · Musikalier
Arkivinstitution: Kungl. biblioteket
Signum: R32
Arkivbildare: Ljungström, Oscar (1868-1943), ingenjör och arkivarie
Handlingstyper: Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Brev (även utkast) · Pressklipp · Biographica · Anteckningar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Ljungström, Oscar