Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Bjersjöholms godsarkiv.
Handlingstyper: Biographica · Brev · Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Juridiskt material · Kartor · Kassaböcker · Personalhandlingar · Pressklipp · Räkenskaper · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Bjersjögolm, Godsarkiv
Arkivbildare: Brulin, Johan Olof Herman (1875-1960), arkivråd, historiker
Handlingstyper: Brev · Dagböcker · Anteckningar · Biographica · Fotografier · Ekonomiska handlingar · Tryck · Pressklipp
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L42
Arkivbildare: Kyrkohjälpen - Gustaf Adolfsföreningen
Handlingstyper: Brev · Protokoll · Register · Räkenskaper · Tryck
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Kyrkohjälpen - Gustaf Adolfsföreningen
Arkivbildare: Lindbom, Tage (1909-2001), fil. dr., historiker, författare
Handlingstyper: Brev
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: Acc1993_257
Arkivbildare: Lindbom, Tage (1909-2001), fil. dr., historiker, författare
Handlingstyper: Anteckningar · Manuskript, prosa
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: Acc1993_141
Arkivbildare: Lindbom, Tage Leonard (1909-2001), fil. dr., författare, historiker
Handlingstyper: Brev · Manuskript
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L157[tillägg]
Arkivbildare: Lindbom, Tage Leonard (1909-2001), fil. dr., författare, historiker
Handlingstyper: Brev
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L157
Arkivbildare: Ljungström, Oscar (1868-1943), ingenjör och arkivarie
Handlingstyper: Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Brev (även utkast) · Pressklipp · Biographica · Anteckningar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Signum: Ljungström, Oscar
Arkivbildare: Svenska cellulosa AB
Handlingstyper: Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: Acc1964_3