Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Släkten af Ugglas
Handlingstyper: Brev · Biographica · Poesi · Dagböcker
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L130
Arkivbildare: Släkterna Lagerberg och Roos af Hjelmsäter
Handlingstyper: Brev · Almanackor · Dagböcker · Kassaböcker · Journaler · Anteckningar · Manuskript · Betyg · Biographica · Tryck · Pressklipp · Musikalier · Gästböcker · Bouppteckningar · Förteckningar · Genealogiskt material · Uppsatser · Fotografier
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L106
Arkivbildare: Wrangel, Fredrik Ulrik (1853-1929), hovman, person- och kulturhistoriker
Handlingstyper: Brev · Tryck · Manuskript
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L20a-d
Arkivbildare: Medlemmar av släkten Wrangel af Sauss
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Ekonomiska handlingar · Brev · Biographica · Juridiska handlingar · Anteckningar · Dagböcker · Genealogiskt material · Pressklipp · Tryck · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L20