Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Kjellin, Helge (1885-1984), professor i konsthistoria, museiintendent, landsantikvarie
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Förteckningar och kataloger · Pressklipp · Räkenskaper · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Kjellin, Helge