Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Anderberg, Kristian (1881-1955), läroverksadjunkt, konstnär, amatörhistoriker.
Handlingstyper: Brev · Biographica · Räkenskaper · Manuskript · Anteckningar · Pressklipp · Tryck
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet,
Signum: Anderberg, Kristian
Arkivbildare: Leide, Arvid (1892-1972), filosofie doktor
Handlingstyper: Anteckningar · Manuskript
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Leide, Arvid