Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Ahnlund, Nils Gabriel (1889-1957), historiker, professor
Handlingstyper: Brev · Anteckningar · Manuskript · Biographica · Pressklipp · Tryck · Ämnesordnade handlingar
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L69
Arkivbildare: Karlfeldt, Erik Axel (1864-1931), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript, poesi · Tryck · Pressklipp · Förteckningar och kataloger · Manuskript, tal
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L135[tillägg]:a-q
Arkivbildare: Karlfeldt, Erik Axel (1864-1931), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Biographica · Tryck · Almanackor · Pressklipp
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L135[tillägg]:1-34
Arkivbildare: Karlfeldt, Erik Axel (1864-1931), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Dagböcker · Anteckningsböcker · Biographica · Förteckningar och kataloger · Tryck · Artiklar
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L135
Arkivbildare: Malmberg, Bertil Frans Harald (1889-1958), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Pressklipp · Tryck · Biographica · Fotografier
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L74
Arkivbildare: Rydberg, Abraham Viktor (1828-1895), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Pressklipp · Biographica · Tryck · Anteckningar · Dagböcker
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L40
Arkivbildare: Siwertz, Per Sigfrid (1882-1970), författare
Handlingstyper: Brev · Manuskript · Biographica · Pressklipp · Dagböcker · Fotografier
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L96