Ediffah — Sökmaskin

Sortering:
Bibliotek:
Arkivbildare: Barnekow, Kjell (1910-1990), teologie doktor, friherre, kontraktsprost.
Handlingstyper: Brev · Dagböcker · Excerpter · Icke specificerat material · Manuskript, romaner
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Barnekow, Kjell
Arkivbildare: Lilliehöök, Gustaf David Wilhelmsson (1882-1961), kommendörkapten; Lilliehöökska släktföreningen
Handlingstyper: Brev · Biographica · Genealogiskt material · Dagböcker · Fotografier · Föreningshandlingar · Kartor · Stamtavlor · Pressklipp · Tryck
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L81
Arkivbildare: Nordenfeldt, Olof d.ä. (1790-1843), kammarherre; Nordenfeldt, Olof d.y. (1826-1893), kammarherre, disponent
Handlingstyper: Brev · Biographica · Juridiska handlingar · Ekonomiska handlingar · Dagböcker · Manuskript · Genealogiskt material
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L21
Arkivbildare: Queckfeldt, familjen
Handlingstyper: Anteckningar ·  · Brev ·  · Pressklipp ·
Arkivinstitution: Universitetsbiblioteket
Signum: Queckfeldt, familjen
Arkivbildare: Släkten af Ugglas
Handlingstyper: Brev · Biographica · Poesi · Dagböcker
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L130
Arkivbildare: Släkten D'Albedyhll
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Biographica · Ekonomiska handlingar · Juridiska handlingar · Genealogiskt material
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L15
Arkivbildare: Släkten Engelhardt m.fl.
Handlingstyper: Brev · Biographica · Dagböcker · Ekonomiska handlingar · Genealogiskt material · Juridiska handlingar · Manuskript · Tryck
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L17
Arkivbildare: Släkten Mörner
Handlingstyper: Bouppteckningar och arvskiften · Fastighetshandlingar · Juridiska handlingar · Brev · Biographica · Manuskript · Manuskript, tal · Domstolshandlingar · Almanackor · Kassaböcker · Betyg · Dagböcker · Köpehandlingar · Räkenskaper · Protokoll · Tryck · Fotografier · Affischer · Musikalier
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L248
Arkivbildare: Släkterna Lagerberg och Roos af Hjelmsäter
Handlingstyper: Brev · Almanackor · Dagböcker · Kassaböcker · Journaler · Anteckningar · Manuskript · Betyg · Biographica · Tryck · Pressklipp · Musikalier · Gästböcker · Bouppteckningar · Förteckningar · Genealogiskt material · Uppsatser · Fotografier
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L106
Arkivbildare: Breitholtz, släkt
Handlingstyper: Anteckningar · Brev · Biographica · Ämnesordnade handlingar · Föreningshandlingar · Genealogiskt material · Ekonomiska handlingar · Dagböcker · Fotografier · Matriklar · Pressklipp · Tryck
Arkivinstitution: Kungl. Biblioteket
Signum: L104