Ediffah — Sökmaskin

Ediffah
- en digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar

Ediffah är en söktjänst för handskrifter och personarkiv vid svenska forskningsbibliotek
Sök och hitta uppgifter om manuskript, brev, dagböcker, anteckningsböcker med mera.

Detalj ur manuskriptet till ett Drömspel av August Strindberg Detalj ur manuskriptet till ett Drömspel av August Strindberg

Deltagare
Göteborgs universitetsbibliotek
Kungliga biblioteket
KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek
Örebro universitetsbibliotek